Contact Us

* Fill in the fields

CHAIN YA INDUSTRIAL CO., LTD.

  •  
  •   NO.80, Lane 465, Lian Trun Rd, Feng Yuan, Taichung County, Taiwan (420)
  •   P: +886-4-25369996
  •   F: +886-4-25374914
  •  abrasive@chain-ya.com